Obchodní podmínky internetového obchodu KlanShop.cz

Všechny ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Ing. Otomar Klán – Klan and Co., IČ: 41728432, DIČ CZ5908050885, se sídlem Pirinská 3243/4 Praha 4 Modřany, Evidenční číslo ŽL: ŽO/004669/92/dit, Evidující úřad: Místní úřad v Praze 4 – Modřanech.

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Registrace

Na našich webových stránkách se nemusíte registrovat, pokud nechcete. Vaše údaje, které poskytnete při vyplňování objednávky neposkytujeme třetím osobám ani nepoužíváme k jiným účelům. Doporučujeme se zaregistrovat, kvůli možnosti sledování zpracování Vaší objednávky a možnosti sledovat historii starších objednávek.

Potvrzení objednávky

Po úspěšném dokončení Vašeho nákupu Vám bude do 15-ti minut doručen e-mail s potvrzením o tom, že Vaše objednávka k nám úspěšně dorazila. Pokud je zboží skladem, odesíláme ho do 2-5 pracovních dnů. V den odesílání objednávky změníme stav na - Předání zásilky dopravci a měl by Vám přijít informační e-mail. V případě, že bude nutná delší doba k doručení, budeme Vás neprodleně kontaktovat a dohodneme s Vámi přesný termín a podmínky dodání zboží. U zboží, které není skladem, je dodací lhůta mezi 2-4 týdny, jelikož se jedná o importované zboží ze zahraničí. V případě nejasností a dotazů na dodání zboží nám můžete napsat e-mail nebo nás telefonicky kontaktovat pro další informace.Záruční doba

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce.Způsob platby a doručení
Platba probíhá po dodání přepravní společností (tj. Česká pošta a Zásilkovna) dobírkou nebo předem na běžný účet. Na základě výběru způsobu placení bude stanovena cena poštovného. Při platbě přes běžný účet se informujte zda dané zboží je na skladě.


Zrušení objednávky

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku v následujících případech:
- v případě výrazné změny ceny zboží
- v případě dlouhodobé nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží
Pokud takový případ nastane, budeme Vás ihned kontaktovat emailem nebo telefonicky a domluvíme se na dalším postupu.

Doprava zboží

Zboží zasíláme ve lhůtě uvedené u jednotlivých druhů zboží Českou poštou - při použití způsobu - Obchodní balík (Express) - dobírka - termín dodání je do 24 hod. od předání balíčku dopravci - cena 225 kč za poštovné, balné je zdarma. Obyčejný balík - termín dodání do 3-5 dnů (cena 185 kč.- a balné je zdarma) - od předání balíčku dopravci. Doporučená zásilka v ceně zboží do 780,-, je účtováno poštovné ve výši 120,- a balné je zdarma - termín dodání 1-2 pracovní dny. Pro platbu přes bankovní účet je poštovné - Doporučená zásilka v ceně zboží do 780,- -je účtováno 90,-. Pro platbu přes bankovní účet je poštovné - Obyčejný balík v celkové ceně 155,- balné je v obou případech zdarma. Při objednávce na Slovensko je poštovné 250,- (cca 9 eur). Dále je možné využít službu Zásilkovna s poštovným 60,- při platbě předem na účet nebo 90,- při platbě s dobírkou. Na Slovensko je poštovné 140,- s dobírkou. Další možností je po telefonické či e-mailové domluvě osobní odběr, který je zdarma. Přesné údaje o poštovném a způsobu odeslání naleznete v kolonce "DOPRAVA". Při převzetí zásilky si řádně zkontrolujte neporušenost balíku, popř. reklamujte přímo přepravci. Na poškození přepravou se nevztahuje záruka!!!

Vrácení zboží

V souladu se zákonem 367/2000 Sb. můžete zboží do 14 dnů od obdržení vrátit na adresu provozovatele objednané zboží za následujících podmínek:
- zboží musí být vráceno v původním a neporušeném obalu spolu s daňovým dokladem (fakturou)
- zboží nesmí jevit známky opotřebení
Zboží pošlete na naši adresu sídla Ing. Otomar Klán - KlanShop.cz, Pirinská 3243/4, 143 00, Praha 4 Modřany (ne dobírkou!). Důvod vrácení zboží nemusíte sdělovat. Po zkontrolování zboží Vám přijde oznámení, zda bude Vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno. Při viditelném onošení, či poruše zboží (utržení visačky aj.) Vám zboží nemusí být přijmuto k reklamaci či ke vrácení částky.  V případě přijetí vráceného zboží zpět Vám celou uhrazenou částku vrátíme nebo vyměníme za jiné zboží.

Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

Pokud si kupující nepřevezme zakoupené (které již bylo odesláno kupujícímu) zboží a neinformuje o tom prodávajícího, uhradí prodávajícímu vzniklé náklady na dopravném a doběrečném.

Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího, a to písemně (e-mail), telefonicky či sms. V této zprávě uvede výši dlužné čátky a číslo účtu na který bude obnos převeden. Případně je možné částku uhradit složenkou. Náklady za tuto platbu hradí kupující.

Nedojde-li k dohodě mimosoudní cestou, bude prodávající vymáhat takto vzniklou dlužnou částku právní cestou. Náklady takto vzniklé (administrativní, právní, soudní výdaje atp.) budou připočteny k dlužné částce.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Text, povinného oznámeni o evidenci EET :

,, Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."